แอพพลิเคชั่น Photo Math

9ff9e212f64de8dbdb8f6de26c151ed4

คณิตศาสตร์หรือการคำนวนตัวเลขต่าง ๆมีความสำคัญและเกี่ยวข้างกับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆทั้งด้านการงานและด้วนการศึกษา คณิตศาสตร์เป็นเรื่องของการบวก ลบ คูณ หาร หรือการแปรผลในรูปของต่าง ๆเพื่อหาลผลัพท์ ในปัจจุบันวิธีการคำนวนต่าง ๆเหล่านี้มีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้การคำนวนหรือการหาผลลัพธ์ของตัวเลขได้ง่ายและรวดเร็ว หนึ่งในนั้นขอแนะนำแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า ” PhotoMath ” คุณสมบัติของแอพนี้เป็นแอพที่ช่วยในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ แก้สมการ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน และอื่น ๆ ได้เพียงไม่กี่วินาทีสามารถใช้ได้ทั้งระดับประถม มัธยมหรือระดับมหาลัยสำหรับเอาไว้ตรวจคำตอบ ตรวจสอบโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยวิธีง่าย ๆ โดยแอพนี้จะทำเป็น App ถ่ายรูปตัวเลขโจทย์คณิตศาสตร์ต่าง ๆ จากกระดาษจริงสามารถหาคำตอบได้ทันที และที่สำคัญแอพนี้ยังมีวิธีการแสดงการคิดคำตอบอย่างเป็นลำดับขั้นตอน (step by step) สำหรับคพตอบที่ได้มานั้นว่ามีที่มา มีวิธีคิดอย่างไร เป็นแอพที่มีประโยชน์สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดคำตอบที่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งที่เหมาะแก่การนำมาใช้ด้านการศึกษา

เพิ่มเติม  ” https://photomath.net/en/

โฆษณา